INWESTYCJE 

Łatwość

Minimum formalności

Czas 

OD już...

Rentowność

 nawet 32% w skali roku

O F E R T A      W S P Ó ŁP R A C Y    D L A       I N W E S T O R Ó W

Niniejsza oferta skierowana jest do potencjalnych inwestorów. Mogą to być osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) czy też spółki prawa handlowego.


Proponowana przez nas, Grupę Flota współpraca, opiera się na pozyskaniu przez inwestora do dyspozycji Grupy Flota samochodów osobowych, które za naszym pośrednictwem posłużą do świadczenia usług transportowych w zakresie przewozu osób. Współpracujemy z podmiotami takimi jak Uber, Bolt, FreeNow, iTAXI, OptiTaxi i innymi nowoczesnymi platformami prowadzącymi tego typu działalność. Jako operator tych firm odpowiadamy za dostarczenie i udostępnienie im zarówno samochodów jak i kierowców, świadczących usługi przewozowe.


W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2020 roku nowej ustawy, która to w pełni reguluje funkcjonowanie firm Uber i innych z tej branży, całe przedsięwzięcie jest w pełni unormowane przez polskie przepisy. Spółki oraz ich kadry zarządzające zrzeszone w Grupie Flota działają w branży od początku jej istnienia w Polsce jak i posiadają doświadczenie z branży taksówkarskiej oraz kurierskiej. Posiadamy doświadczenie, specjalistyczne oprogramowanie i know – how dla tego rodzaju działalności, co przekłada się na jej rentowność oraz perspektywę dalszego, dynamicznego rozwoju. Oczywiście kluczową kwestią dla wielkości dochodu jest jakość i ilość posiadanych pojazdów. Grupa Flota dysponowała w roku 2018 flotą ok. 700 samochodów, co gwarantowało przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Nasza oferta opiera się na założeniu, że partner - inwestor pozyskuje sprawdzone samochody, których parametry są dostosowane do warunków biznesowych branży, a następnie wynajmuje je do Grupy Flota. Nasz partner korzysta w tym celu z zagwarantowanej na szczeblu central pul samochodów marek m.in. Fiata i Toyoty, na podstawie zawartych przez Grupę Flota umów na dostawę praktycznie nieograniczonej ilości pojazdów.


Pozyskanie samochodów może opierać się na podstawie tradycyjnych umów leasingowych. Współpracujemy bardzo skutecznie z niemal wszystkimi firmami leasingowymi w Polsce. Ten wariant uważamy za najbardziej korzystny, chociaż mogą też to być samochody zakupione w kredycie, bądź za gotówkę. Inwestor jest leasingobiorcą lub właścicielem tych samochodów, a nam je wynajmuje. Kwota najmu obejmuje założony zysk brutto dla inwestora. Im większa ilość samochodów tym prowizja jednostkowa jest wyższa.


Inwestor ze swojej strony praktycznie nie ponosi żadnych kosztów kapitałowych - wszystkie koszty i ryzyka takie jak opłaty wstępne, koszty ubezpieczenia, serwisu, eksploatacji, likwidacji szkód etc. są po stronie firm z Grupy Flota.


Warunki inwestycji, a co za tym idzie umowy są planowane na okres 3 - 5 lat. Działalność dzisiaj prowadzona jest w wybranych największych miastach w Polsce – m. in. Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu z planowym uruchamianie biznesu także w innych miastach. Popyt na te usługi jest wręcz nieograniczony ze względu na stosowne przez platformy nowoczesne rozwiązania oraz ceny, które są bardzo konkurencyjne - w porównaniu do tradycyjnych taksówek nawet ok. 40 % niższe. Ponadto istotnym czynnikiem jest fakt, iż spółki z Grupy Flota mają możliwości kompleksowej obsługi pozostałych usługi z branży transportowej takich jak TAXI, czy tzw. drobna kurierka.


Podsumowując kluczową sprawą dla Grupy Flota jest pozyskanie samochodów w tym korzystnym dla rozwoju branży okresie.


Z tego powodu zapraszamy do współpracy firmy i osoby, które mają zdolność do uzyskania leasingu lub posiadają środki, które mogą zainwestować we wspólne przedsięwzięcie.

Rentowność inwestycji  z użyciem dźwigni finansowej   nawet 32% w skali roku.

 

Zapraszamy do współpracy Grupa Flota

Kontakt dla potencjalnych inwestorów pod numerem telefonu +48 530 166 185